fbpx

Urban Style by Planet Burger

Inauguram noua locatie cu un mega concurs!

Cumperi un meniu de la noul Planet Burger (strada Nicoale Balcescu nr. 5), completezi si depui talonul primit si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 4 premii:

  • Longboard Quicksilver Black Drift 38.5
  • BMX WeThePeople 2017 Matte Black
  • Trotineta Madd Gear MGP VX7 PRO Black
  • Playstation 4 Slim 1TB 2 controller

Perioada campaniei: 25 septembrie – 25 octombrie. Extragerea va avea loc pe 25 octombrie. Vezi regulamentul oficial pe pagina de Facebook Planet Burger.


REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE “URBAN STYLE BY PLANET BURGER”
PLANET BURGER·23 SEPTEMBRIE 2017

Perioada loteriei publicitare: 25.09.2017-25.10.2017

Art.1. Organizatorul loteriei
Organizatorul loteriei publicitare “URBAN STYLE BY PLANET BURGER” denumita in continuare “Loteria publicitara” este FSG FOOD GROUP SRL, cu sediul in Bacau, str. Bulevardul Unirii, nr. 13, pozitia 39, bl. 5/1, et. P, Bacau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4/961/2013, CUI RO32298925, reprezentata, in conformitate cu atributiunile statutare ale acestuia, de catre Arama Daniel Sergiu, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”.
Loteria publicitara se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuiut, la punctul de lucru FSG FOOD GROUP SRL din str. Nicolae Balcescu nr. 5si pe site-ul organizatorului http://www.planetburger.ro/ pe toata durata desfasurarii loteriei publicitare.

Art.2. Scopul
Prezenta loterie publicitara se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare, cuprinse in Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata si modificata si are ca scop promovarea si cresterea vanzarii.

Art.3. Durata Loteriei publicitare si aria de desfasurare.
Loteria publicitara incepe la data de 25.09.2017 orele 00.00 si se incheie la 25.10.2017, orele 23.59, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, in punctul de lucru Planet Burger, situat in Bacau,str. Nicolae Balcescu nr.5.

Art.4. Procedura loteriei publicitare
Loteria publicitara “URBAN STYLE BY PLANET BURGER” presupune participarea voluntara de catre clientii Planet Burger. Fiecare client eligibil va primi cate un Talon de participare la loteria publicitara pentru fiecare bon fiscal aferent achizitionarii de produse de tip fast-food in valoare de minim 10 lei in perioada de desfasurare a loteriei publicitare.
Participantii care opteaza sa participe la loterie, vor completa Talonul anexat prezentului regulament oficial, cu nume, prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa de email, nr. si data bonului fiscal si semnatura. Talonul va fi disponibil in punctul de lucru din Bacau, strada Nicolae Balcescu nr. 5 in perioada de desfasurare a loteriei publicitare. Talonul pentru participarea la loteria publicitara, completat in mod corect si complet, se va introduce, pe perioada de desfasurare a loteriei publicitare, in urna special amenajata existenta in punctul de lucru situat in Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr.5 “Planet Burger”, care a emis bonul fiscal.
In data de 27.10.2017, ora 18:00, organizatorul va proceda la tragerea la sorti in vederea desemnarii persoanelor castigatoare, tragere la sorti care va avea loc in urmatoarea locatie: Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 5. Tragerea la sorti se va face in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului.
In acest sens, organizatorul va extrage 4 (patru) taloane, acordandu-se un numar de 4 (patru) premii . Participantii care au indeplinit criteriile de participare la loterie si au completat mai multe taloane pe perioada de desfasurare a loteriei, in baza mai multor bonuri fiscale emise, au dreptul sa primeasca un singur premiu acordat de Organizator.
Taloanele extrase din urna cu ocazia tragerii la sorti care nu vor fi completate corect, complet si lizibil vor fi anulate si se va proceda la extragerea unui nou talon.
La finalizarea tragerii la sorti se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii comisiei, in care va fi mentionat numele castigatorului desemnat.
Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in ziua extragerii, prin afisare pe site-ul http://www.planetburger.ro/ si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/planetburgerbacau/ . De asemenea, organizatorul se obliga sa anunte fiecare castigator in parte la nr. de tel inscris pe talon, despre desemnarea sa ca si castigator la prezenta loterie, despre premiul castigat, cat si despre faptul ca isi poate ridica premiul, incepand cu data extragerii si pana la data de 31.10.2017, pe baza de carte de identitate din punctul de lucru in care a depus talonul in urna, indicandu-i in acest sens adresa exacta de situare a restaurantului fast-food.
In ziua extragerii, FSG FOOD GROUP SRL va preda premiul persoanei castigatoare pe baza de proces verbal si numai pe baza prezentarii de catre persoana in cauza a cartii sale de identitate. In cazul in care castigatorul este minor, in scopul validarii castigatorului Organizatorul ii va solicita acestuia, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, o declaratie olografa prin care parintele/tutorele legal isi exprima acordul privind participarea minorului la Campanie si acceptarea de catre parinte/tutore legal a premiului in numele minorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.
Procesul verbal de predare primire a premiului se va transmite in original.

Art.5. Premiile
Premiile sunt acordate de catre organizator pentru participantii desemnati castigatori conform regulamentului.
Premiile acordate constau in:
a) Bicicleta BMX WeThePeople Arcade 2017 Matt Black a carei valoare unitara este de 1990 lei TVA inclus
b) Consola PlayStation 4 Slim + extra controller dualshock V2 Negru a carei valoare unitara este de 1549.99 lei TVA inclus
c) Trotineta MGP VX7 Pro Black a carei valoare unitara este de 719 lei TVA inclus
d) Longboard Quiksilver Black Drift 38.5 al carei valoare unitara este de 590 lei TVA inclus
Valoarea totala a premiilor este de 4848.99 lei TVA inclus.

Art.6. Alternative ale premiilor
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani a premiilor sau alte beneficii.

Art. 7. Dreptul de participare
Campania este deschisa participarii persoanelor fizice de peste 14 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini rezidenti in Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Luand parte la aceasta Campanie, participantii declara ca au peste 14 ani, iar daca au sub 18 ani declara ca au obtinut acordul parental pentru a participa la aceasta Campanie. De asemenea, declara ca au dreptul valid si nerestrictionat pentru a indeplini toate actiunile referitoare la participarea la Campanie si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial si care, in perioada de desfasurare a loteriei publicitare achizitioneaza produse de tip fast food in valoare de minim 10 lei de la punctul de lucru situat in Bacau,str. Nicolae Balcescu nr.5 si depun talonul de participare in urnele special amenajate din aceasta locatie.
Nu pot participa la aceasta loterie angajatii organizatorului si sotiile/sotii sau rudele de gradul I ale persoanelor precizate mai sus si persoanele a caror varsta este mai mica de 14 ani la data calendaristica a inceperii Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a
persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.
Prin inscrierea in Campanie, participantul minor (cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani) confirma ca:
a) exista acceptul parintelui/tutorelui legal cu privire la participarea sa in Campanie;
b) faptul ca atat el, cat si parintele/tutorele legal au citit Regulamentul Oficial si au inteles mecanica participarii in Campanie;
c) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru colectarea si procesarea datelor sale cu
caracter personal ca participant in Campanie, pentru validarea in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea desemnarii sale ca si castigator, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului;
d) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru folosirea materialelor pe baza carora a fost facuta inscrierea in scopuri de comunicare de marketing.
In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrierile minorilor in cazul carora se constata ca au fost trimise fara acordul parintelui/tutorelui legal.
Prin participarea la aceasta loterie, participantii confirma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de folosinta a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

Art. 8 . Protectia datelor personale
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate pe durata desfasurarii loteriei publicitare, avand nr. de notificare 0020194, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Prin inscrierea la Loterie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima in mod expres si fara echivoc consimtamantul ca datele lor personale inscrise pe Taloanele de participare sa fie prelucrate in scopul constituirii unei baze de date cu caracter personal, pentru activitati de reclama,marketing si publicitate, fara alte obligatii sau plati, in conformitate cu dispozitiile legale in materie. Prin inscrierea la Loterie, participantii castigatori sunt de acord sa le fie facute publice de catre Organizator numele si premiile castigate.
Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Loterie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care Participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta Loterie.
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Loterie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind operator de date cu caracter personal, inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr. 0020194. Furnizarea datelor solicitate in Taloanele de participare este obligatorie pentru participarea la Loteria publicitara.
Participantii au,conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.
Prin inscrierea minorilor (persoane cu varsta intre 14 si 18 ani) si participarea la Campanie, reprezentantii legali ai participantilor minori (parinti/tutori) isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor sale catre/de catre Organizator implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.
La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga in mod gratuit: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal ale acestuia; (b) sa rectifice, sa actualizeze, sa stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor, ce are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la Loteria publicitara, conform celor mentionate in prezentul Regulament Oficial.
In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal.
In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator sau parintelui/tutorelui legal i se va solicita:
a) sa confirme inscrierea in Campanie;
b) sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiului;
c) sa comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea Campaniei entionate la art. 4.2. sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile respective;
d) sa comunice urmatoarele date personale: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon,adresa de email si, dupa caz, calitatea juridica a parintelui/tutorelui legal in relatia cu minorul declarat castigator, numarul de telefon de contact al parintelui/tutorelui legal si urmatoarele date personale ale minorului: nume si prenume, data de nastere.
e) o declaratie olografa prin care parintele/tutorele legal isi exprima acordul privind participarea minorului la Campanie si acceptarea de catre parinte/tutore legal a premiului in numele minorului.
Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, precum si, dupa caz, acordul pentru participarea minorului la Campanie si acceptarea premiului in numele minorului, sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.
Participantul sau parintele/tutorele legal al castigatorului este de acord cu prelucrarea datelor
personale ale sale si ale minorului aflat in grija sa, in conditiile si in scopul declarat prin acest
Regulament Oficial.
Organizatorul,detinand numar de Operator de date cu caracter personal 0020194, se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale (Nume, Prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de email) ale participantilor/castigatorilor la prezenta loterie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
La momentul inmanarii premiului, participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor participantilor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

Art.9. Responsabilitati
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru solicitarile realizate in afara perioadei loteriei publicitare.
Organizatorul are dreptul de a invalida solicitarile de participare care contin informatii false ori vadit eronate, care au datele de contact ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de validare aratate mai sus.
Eventualele contestatii vor fi luate in considerare doar depuse in scris pana la data de 27.10.2017 pe adresa Str. Nicolae Balcescu, nr. 5, jud. Bacau sau pe adresa on line office@planetburger.ro . Persoana de contact desemnata este dl. Liviu Ruja.
Orice contestatii depuse dupa aceasta data vor fi respinse ca tardiv depuse.
Organizatorul loteriei publicitare va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

Art.10. Taxe si impozite
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, si taxelor aferente punerii in posesie a premiilor catre castigatori.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea premiilor Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.10. Minorii
Minorii (persoane cu varsta intre 14 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/tutorelui legal. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, ATRIBUIREA PREMIULUI UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA PARINTELUI/TUTORELUI LEGAL. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale care asigura valabilitatea lor.

Art.11. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata durata de desfasurare a loteriei publicitare, in punctul de lucru din Bacau, str. Nicolae Balcescu nr.5 sau pe site-ul http://www.planetburger.ro/ . Prin participarea la aceasta loterie publicitara participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului intr-una din modalitatile prevazute mai sus, prin care s-a facut public si regulamentul.
Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci se vor aplica de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cutostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice conform regulamentului. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Locatia, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public. Prin publicarea anuntului respectiv, Loteria va fi suspendata sau intrerupta in conditiile anuntate de Organizator si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Loteriei sau orice fel de despagubiri.
In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Loteriei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Loteria operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite depagubiri.
Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public.

Art.12. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Loterie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SC FSG FOOD GROUP SRL

Intocmit:
Ec. Iuliana Marchidan

Aprobat:
Administrator: Arama Daniel
Manager: Sergiu Liviu Ruja

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *